top of page

Deze massage is veilig en voor de meeste mensen geschikt. Er kunnen echter omstandigheden zijn waarbij iemand (gedeeltelijk) niet gemasseerd kan worden.


De term contra-indicatie betekent: aanwijzing om een behandeling niet te doen. Om deze reden vindt vooraf aan elke massage een korte intake plaats om te achterhalen of er (plaatselijke) contra-indicaties zijn. 

Bij plaatselijke contra-indicatie mag, in overleg, wel worden gemasseerd, rekening houdend met plaats, dosering en/of techniek. Voorbeelden: blessure, bloeduitstorting, botbreuk, pijnstillers of reuma.


Bij absolute contra-indicatie mag niet worden gemasseerd. Bij twijfel zal de masseur de deelnemer adviseren eerst overleg te hebben met arts of therapeut. Voorbeelden: koorts, infectie, besmettelijke huidaandoening, hartklachten, extreme vermoeidheid, steenpuist of gebruik van alcohol of antibiotica.  

Bij zwangerschap

Wanneer iemand zwanger is of bezig te worden, kan de traditionele stoelmassage niet plaatsvinden. O.a. omdat sommige drukpunten het samentrekken van de baarmoeder kunnen stimuleren.


De masseur kan in alle gevallen, in overleg, en alternatieve massage toepassen.

bottom of page